PRACE GLAZURNICZE I IZOLERSKIE.


   Prace glazurnicze potocznie nazywane układaniem płytek lub flizowaniem, to poza ułożeniem płytek lub coraz częściej okładzin wielkoformatowych albo spieków i fugowaniem, to także wszelkie prace dodatkowe, czyli zabiegi glazurnicze (otwory, cięcie, fazowanie lub listwy) oraz prace przygotowawcze (skucie, wyrównanie podłoża, zabudowy, przeróbki instalacji, hydroizolacja, gruntowanie itd.) i wykończeniowe (uszczelnienia silikonem i akrylem, malowanie, biały montaż itp.)
Wielkie formaty oraz rektyfikacja wymagają od glazurnika większej dokładności. Dziś poziomnica to za mało. Niezbędny jest laser oraz systemy do poziomowania płytek. Znacznie też ewoulowały narzędzia do prac glazurniczych. Profesjonalna przecinarka ręczna tzw. gilotyna kosztuje w granicach 2-4 tyś. zł. Dobry sprzęt zapewnia precyzję i szybkość.

   Czym różni się glazurnik od płytkarza. Przede wszystkim żaden szanujący się glazurnik nie lubi gdy nazywa się go płytkarzem. Płytkarz to nazwa potoczna i kojarząca się z rzemieślnikiem, zwykłym pracownikiem budowlanym. Glazurnik natomiast to fachowiec, niekiedy uważany za perfekcjonistę lub artystę. To osoba bardzo skrupulatna, niekiedy posiadająca tytuł mistrzowski, pracująca na drogim sprzęcie, znająca nowe materiały i technologie ...

   Kilka zasad stosowanych do wyceny.
Przy wykonywaniu wąskich powierzchni, zabudów, półek, murków, słupków, wnęk, szpalet, wstawek zasada jest taka:
- jeśli powierzchnia to pojedynczy rząd płytek np. szpalet okna - koszt montażu to połowa wartości ułożenia metra kwadratowego danych płytek liczona w mb,
- jeśli powierzchnia jest węższa niż 1m - koszt montażu to wartość ułożenia metra kwadratowego danych płytek liczona w mb,
- jeśli długość i szerokość powierzchni jest mniejsza niż 1m - jest liczona jako sztuka (każdy bok, płaszczyzna),
- do powyższych dochodzą m.in. zabiegi glazurnicze w metrach bieżących lub sztukach oraz pozostałe prace dodatkowe.
Powierzchnie bardzo małe i bardzo duże są wyceniane indywidualnie, ale przeważnie powierzchnie mniejsze niż 10 m2 lub gdzie blisko połowa płytek jest docinana, mają doliczone cięcie obwodowe w metrach bieżących. Powierzchnie duże to tylko koszt ułożenia, bez cięcia.
   Średni koszt robocizny kompleksowego wykończenia łazienki (ułożenie płytek, zabiegi glazurnicze, prace przygotowawcze i wykończeniowe) to 4 - 6 tyś. zł lub 120 - 200 zł/m2 (powierzchni podłogi, ścian i ewentualnie podwieszanego sufitu).
Usługę z materiałem (chemia i płytki) wycenię indywidualnie.

   Prace glazurnicze i kamieniarskie są odbierane zgodnie z wytycznymi „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. Tom pierwszy – Budownictwo Ogólne, część 4, Rozdział 26 - Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne.
Tynki i wylewki powinny być proste, zgodnie z polskimi normami i wytycznymi PN-70/B-10100, PN-B-10110:2005, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.
Układanie płytek bez fug to błąd wykonawczy.

   Poza układem prostym (klasycznym) płytki można układać w układzie okrętowym (przesunięcie bez odpadów), na zrąb (przesunięcie regularne), w karo, w jodłę, mieszany, modularny, heksagonalny, z łukiem lub okregiem itp.
   Przy wyborze okładzin istotnym parametrem wpływającym na koszt robocizny jest ich twardość. Twardy materiał jest bardziej czasochłonny i kilkukrotnie zwiększa zużycie narzędzi (tarcze, otwornice, polerki ...), które i tak musza być lepszej jakości w stosunku do narzędzi do materiaów miękkich.
Miękki materiał to: glazura, wapień miękki, trawertyn, piaskowiec miękki, marmur ...
Twardy materiał to: gres, klinkier, granit, piaskowiec twardy, wapień twardy ...